Premier Service Sverige AB

3 975 lediga jobb

Premier vill förnya synen på bemanning och sättet vi arbetar med personella resurser i Sverige. På en allt rörligare arbetsmarknad tror vi att det gagnar både företag och enskilda medarbetare om personal är en flexibel resurs. Vi vill erbjuda företag ett enkelt sätt att bemanna arbetsuppgifter med rätt kompetens vid rätt tillfälle, och dig som arbetstagare en trygg anställning utan att göra avkall på din ambition att vara en tillgänglig på en större arbetsmarknad. Vi tillhandahåller företag möjligheten att fördela de personella resurserna där de gör mest nytta för tillfället, istället för att som idag hela tiden behöva kompromissa.

Personaluthyrning

   200-499

Göteborg Publicerad: 30 maj 2020
14 dagar kvar
Göteborg Publicerad: 30 maj 2020
30 dagar kvar
Göteborg Publicerad: 29 maj 2020
29 dagar kvar
Göteborg Publicerad: 29 maj 2020
22 dagar kvar
Göteborg Publicerad: 29 maj 2020
31 dagar kvar